ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
ผลการค้นหา เลขเรียก
การตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก
   อ้อยทิพย์ ณ ถลาง / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY400 อ456ก 
คู่มือปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
   อ้อยทิพย์ ณ ถลาง, จตุพร พูลเกษม / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QY4 ค695 
มือปฏิบัติการธนาคารเลือด
   อ้อยทิพย์ ณ ถลาง / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WH460 อ456ค 
โลหิตวิทยาเบื้องต้น
   วิชัย ประยูรวิวัฒน์, อ้อยทิพย์ ณ ถลาง / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH100 ลห973 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.