ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ]

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
 ชื่อวารสาร  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 24,3(กย.2559),189-201
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย = Journal of mental healthof Thailand [SERIALS -- ปีที่ 24 ฉบับที่ 3]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5640

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.