Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
 ชื่อเรื่อง 
รัชกาลที่ 9 กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 39,4(ตค.-ธค.2559),11-18
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  รัชกาลที่ 9
 หัวเรื่อง  อนามัยสิ่งแวดล้อม
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [SERIALS -- ปีที่ 39 ฉบับที่ 4]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รัชกาลที่ 9]
    หัวเรื่อง [อนามัยสิ่งแวดล้อม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รัชกาลที่ 9 กับง..
Bib 5571

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.