Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำค้น:smiley ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน smiley

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ภูมิคุ้มกันวิทยา
ปาริชาติ พุ่มขจร
ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิ..
หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
กาญจนา อู่สุวรร..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1
ศิริรัตน์ ปานอุ..
คู่มือหมอครอบครัว
สายพิณ หัตถีรัต..
พยาบาลโภชนบำบัด
ส่งศรี แก้วถนอม..
I feel young คู่มือออกแบบชีวิตสูงวั..
รุ่งโรจน์ พิทยศ..
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย
กุลภา ศรีสวัสดิ..
การวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อรา..
เมธี ชยะกุลคีรี..
อาการวิทยาและการจำแนกภาวะทางเวชศาสต..
วินชนะ ศรีวิไลท..
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : หลักการแ..
สุธรรม นันทมงคล..
ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย
จิราภรณ์ ศรีอ่อ..
คู่มือนวดเท้ากดจุดเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนนวดไทยเ..
Aulton's Pharmaceutics : The Design..
Aulton Michael ..
หลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้น สำหร..
วิโรจน์ ไววานิช..
อนุกรมวิธานพืชสมุนไพรในงานเภสัชกรรม..
สริน ทัดทอง

วัสดุฯแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

 

**Welcome to the Library**

ติดต่อเรา 
ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
77 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel : 035-454050 ต่อ 4101

E-mail : http://library.phcsuphan.ac.th/
 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.