Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำค้น:smiley ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีsmiley

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ปั้นครู เปลี่ยนโลก : ถอดนโยบายสร้าง..
ดาร์ลิง แฮมมอนด..
พันคำถาม พันคำตอบ สไตล์คุณหมอประเสร..
ประเสริฐ ผลิตผล..
คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่..
แอนเดอร์สัน, คริส
21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21
ยูวัล โนอาห์ แฮ..
พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และกา..
จักรพันธ์ เพ็ชร..
ทักษะความสุข
นิ้วกลม
The Bullet Journal Method วิถีบันทึ..
แคร์รอลล์ม ไรเด..
การวินิจฉัยโรคปริทันต์แบบใหม่และการ..
ศิโรรัช วัชรานาถ
วัยรุ่น 4.0 : ทำความเข้าใจ มนุษย์วั..
ประเสริฐ ผลิตผล..
สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักย..
จันเดียล, ราหุล
วิธีวิทยาการวิจัย
ทิพย์สิริ กาญจน..
การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล
พรทิพย์ ควรคิด ..
ตำราวิชาทันตกรรมจัดฟัน
มนเทียร มโนสุดป..
รู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชี..
คุโรซึมิ ซาโอริ..
สถิติฉบับเซ็กซี่
Charles Wheelan
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน Primary car..
ครอบและสะพานฟัน 3
บุญเลิศ กู้เกีย..

วัสดุฯแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

 

**Welcome to the Library**

ติดต่อเรา 
ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
77 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel : 035-454050 ต่อ 4101

E-mail : http://library.phcsuphan.ac.th/
 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.