Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำค้น:smiley ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีsmiley

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ตำราเวชศาสตร์ครอบครัว
สุชาติ ศุภปีติพร
การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม
ลือรัตน์ อนุรัต..
Netflix กฎที่นี่คือไม่มีกฎ
รีด เฮลติงส์, เ..
How about you? รูปแบบของความรักที่จ..
ริวโฮ โอคาวา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขภาพ
ทวีวรรณ ศรีสุขคำ
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยท..
มหาวิทยาลัยสุโข..
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยท..
มหาวิทยาลัยสุโข..
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ฉบับปรับ..
ปาร์รามอง
กัญชาทางการแพทย์
แบกเกส, ไมเคิล
เภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร..
จินตนา สัตยาศัย..
ยาสีฟันและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยใน..
กิตติโชติ วรโชต..
การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้าน..
มลินี สมภพเจริญ
วิทยาภูมิคุ้มกัน
อิงอร กิมกง
หลักการส่งเสริมสุขภาพ
ณรงค์ศักดิ์ หนู..
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยแล..
มหาวิทยาลัยสุโข..
ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1
ตุลย์ ศรีอัมพร
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุเล่ม 13 :การ..
วิโรจน์ ไววานิช..
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ถูกจุด หยุดอา..
ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย
วิทย์ เที่ยงบูร..
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 11 การ..
วิโรจน์ ไววานิช..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 10 ..
วิโรจน์ ไววานิช..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 11 ..
วิโรจน์ ไววานิช..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 8 ห..
วิโรจน์ ไววานิช..
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 9 ห..
วิโรจน์ ไววานิช..
Oxford Advanced Learner's Dictionar..
Lea Diana, Brad..

วัสดุฯแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

 

**Welcome to the Library**

ติดต่อเรา 
ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
77 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel : 035-454050 ต่อ 4101

E-mail : http://library.phcsuphan.ac.th/
 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.