Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ซีดีเรื่อง ฝ่ามือบำบัดโรค
   ศุภชัย จารุสมบูรณ์ / 2560
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD 0234 
ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน
   เอคเคอร์, ที ฮาร์ฟ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ทางหนีของโรคสมองเสื่อม
   วิทย์ สมบัติวรพีฒน์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
นายจ้าง ผู้ประกันตน เตรียมพร้อม !! รับบริการงานประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
   อำพันธ์ ธุววิทย์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประชากรและสังคม 2561 : ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง = well-being in Thailand: dream of reality..
   อารี จำปากลาย...[และคนอื่นๆ] : บรรณาธิการ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ประชาคมอาเซียน = Asean community
   ประภัสสร์ เทพชาตรี / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HC441 .ป173 
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ป352 
ประสบการณ์ดารคืนสู่สุขภาวะ [Recovery] ของผู้ป่วยโรคจิตเภทไทย..
   สมรัก ชูวานิชวงศ์...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย:การศึกษาไปข้างหน้า..
   ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิผลของการนวดประคบเต้านมด้วยสมุนไพรตำรับแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรปริมาณการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอด..
   ชนิตา กิตติวีราพัชร์...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิภาพของการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบต่อสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี..
   วิยดา ล้อมทอง / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประเภทของศิลปะ
   จรูญ โกมุทรัตนานนท์ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
N005 จ472ป 
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2..
   กมลพร สิริคุตจตุพร...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางกายในหญิงข้อเข่าเสื่อม..
   อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556..
   ศศิธร กมลวรรณ, รุ่งระวี แก้วดี / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลของความหนักของการปั่นจักรยานที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน..
   ^อมร กิมหงวน / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อค่าแรงยึดติดแบบเฉือนระหว่างเนื้อฟันกับเรซินคอมโพสิต..
   จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
พลังงานลม พึ่งพาได้แค่ไหน? - WIND POWER : Is It Rellable?
   ไพป์. จิม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"" 
พลังงานแสงอาทิตย์ : พลังงานฟรีจริงหรือ? Solar Power : Energy for Free?
   ไพม์. จิม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"" 
พิษจากแมงกะพรุน พิษจากแมงมุมกัด
   โกวิท คัมภีรภาพ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.