Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
365+1--คำศัพท์การเงินและการลงทุน
   อัจฉรา โยมสินธุ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HG216.5 อ499ส 
4 กลยุทธขั้นสูง
   ดนัย เทียนพุฒ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD32 ด123ส 
49 สมุนไพรใกล้ตัว สารพัดรักษาโรค
   ณัฏฐา พรอำนาจ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM666.H33 .ณ113 
4th Love แอดมิทหัวใจรักยกกำลังสี่
   เมย์112 / 2551
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ม561อ 
5 โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย : อันดับ 4 โรคหลอดเลือดสมอง
   เอื้อมพร สกุลแก้ว / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL355 ร924 
50 Workshops แบบเซียน Photoshop
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
T385 ห556 
500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1
   ชัชพล เกียรติขจรธาดา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF713 ช356ล 
500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1
   ชัชพล เกียรติขจรธาดา / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF713 ช356 
500 เรื่องน่ารู้ ประชาคมอาเซียน
   สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS520.A873 จ719ห 
7 คนสำคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิต
   หลี่เหวยเหวิน / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM1106 .ห465 
7 วิธีร้ายทำลายลูก
   นงลักษณ์ จารุวัฒน์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS350 น148จ 
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = The 7 habits of highly effective people
   โควี่ สตีเฟน อาร์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF637 ค976อ 
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 จ688 
70 เมนูอาหารไทย
   70 เมนูอาหารไทย / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX724.5.T35 .ร116 
76 จังหวัดในเมืองไทย
   ดารุณีย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS566.2 ด429จ 
80 พรรษามหาราชันย์
   วงศ์สถิตย์ ฉั่วสกุล (บรรณาธิการ) / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QK364 ป284 
824
   งามพรรณ เวชชาชีวะ / 2550
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ง261ป 
84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ..
   อรนุช ทาบทอง / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QK364 ป818 
9 เรื่องเพื่อความก้าวหน้า
   ว. วชิรเมธี / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4570.S83 ว171ก 
9 เล่ห์ รัก ร้าย
   ณารา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ณ429ลห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.