Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
โรคหู = Ear diseases
   เสาวรส อัศววิเชียรจินดา / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WV200 ร924 
โรคอายุรศาสตร์ที่ต้องรักษาต่อเนื่อง
   วิทยา ศรีมาดา / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WB100 ว582ร 
โรคอารมณ์ซึมเศร้า:คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ = Depression : Questions you have -- answers you need..
   ซาลแมนส์, แซนดรา / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WM171 ซ228ร 
โรคอ้วน : การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมี
   เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WD210 บ787ร 
โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน
   ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WD210 ช617ร 
โรคเท้าช้าง:ความรู้พื้นฐานสู่การประยุกต์
   สุรางค์ นุชประยูร / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC880 ส858ร 
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง..
   รัชดา เครสซี่ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WK810 ร331ร 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : การป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง..
   เจียมจรัสรังษี...[และคนอื่นๆ] / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WK810 ร924 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ระบาดวิทยาการป้องกันและการสนับสนุนการจัดการตนเอง..
   วิโรจน์ เจียมจรัส / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WK810 ร924 
โรคเยื่อเมือกช่องปากในผู้สูงอายุ
   รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RK55.A3.ร62ร 
โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ : แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา..
   เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ...[และคนอื่นๆ] / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT500 ร925 
โรคเลือดในเด็กและผู้ใหญ่ : ปัญหาเลือดออกง่ายและลิ่มเลือดอุดตัน..
   อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WH312 ร924 
โรคเอดส์ : การพยาบาลแบบองค์รวม
   สุวรรณา บุญยะลีพรรณ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC300 ส754ร 
โรคและสมุนไพร
   บุญศรี นุเกตุ ... [และคนอื่นๆ] / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV767 ร924 
โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ
   พวงทอง ไกรพิบูลย์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ168 พ465ร 
โรคไข้เลือดออก ฉบับประเกียรณก
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC528 ก218ร 
โรคไต คู่มือป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับสมบูรณ์
   ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์, ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WJ300 ย264ร 
โรคไทรอยด์
   ชุตินธร ศรีพระประแดง, บรรณาธิการ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WK200 มม251ร 
โรคไบโพลาร์
   ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM207 .ป465 
โรคไร้เชื้อ บูรณาการสุขภาพ : แนวทางปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน..
   กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 108 ก44 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [351]   [แสดง 20/7019 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.