Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสาธารณสุขในยุคประเทศไทย 4.0
   กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ
   พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์...[และคนอื่นๆ] / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การสำรวจเพื่อวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับในระยะเริ่มแรก ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยา..
   สุกิจ ทิพทิพากร / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดอกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2539-2559..
   จุลจิลา หินจำปา, เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง..
   นฤมล โชว์สูงเนิน / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อสภาวะทันตสุขภาพของผู้สูงอายุ ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี..
   สุวิทย์ คุณาวิศรุต / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การใช้ฮอร์โมนฝังคุมกำเนิดในสตรีวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลราชวิถี..
   ทรงพล พุทธศิริ, ภาวิณี ปลิวมา / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การใส่ฟันกลับคืนที่ในฟันที่หลุดออกจากเบ้าฟัน
   อัศวินี ทิมแสง / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ขนมไทยหลากหลายมิติ
   อบเชย วงศ์ทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX773 .อ15 
คนอ้วน/คนผอมเพียงใด ก็ตายเร็ว
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ครอบและสะพานฟัน 1
    / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ความจริงของ 'มะเร็ง' สาเหตุ ทางป้องกัน และการรักษา
   ยุพาพิน ประเสริฐกุล / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QZ200 ย415ค 
ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพท์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือคว..
   สุขมาพร พึ่งผาสุก...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ
    / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JX1226 .ค218 
คิดอย่างอาเซียน = Think ASEAN
   คอตเลอร์, ฟิลิป / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF3790.8 ค183ค 
คู่มือร้านยาเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดและโรคที่พบบ่อยของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง..
   จิรัชฌา อุดมชัยสกุล / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
คู่มือสุขภาพประจำบ้าน เล่ม 2 สำหรับผู้ใหญ่ : วินิจฉัยโรคภัยด้วยตนเองก่อนพบแพทย์..
   Tony Smith / 2536
   หนังสือ ที่ ห้องเก็บของ(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA564.7 ค695 
งูสวัด : หายได้เองจริงหรือ
   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ซีดีเรื่อง 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
   คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
CD 0225 
ซีดีเรื่อง Official TOEFL iBT tests. Volume 2
   "" / 2016
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.