Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
150 เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยใช้ผิดเป็นประจำ by ajton
   เอนก จันทร์ไทย / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
PE1128 .อ55 
17 กลยุทธ์การทำกำไรในตลาด Forex ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
   สิงห์, มาริโอ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HG3851 .ส321 
17 สมการเปลี่ยนโลก
   สจ๊วต, เอียน / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA21 .ส12 
170 แอพพลิเคชั่นเด็ดบน iPhone
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA76.8.I64 ร196 
2 ทศวรรษการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV137 ท239 
20 ปี ของเส้นทางสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน
   รัตติยา ศีลสารรุ่งเรือง / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
W84.6 ร366ป 
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง..
   สุวิทย์ มูลคำ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881วธ 
2017 Essential menopause
   กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ] / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WP580 ท241 2560 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881ย 
3 จินตภาพกับการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
   ปรีดา แต้อารักษ์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WA600 ป463จ 
30 ท่า ยืดเส้น คลายกล้ามเนื้อ
   เจี่ยน, ซิ่วอิี้ว์ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM700 จ793 
30 รูปแบบ การจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เล่ม 2
   ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1029.C45 ธ667 
365+1--คำศัพท์การเงินและการลงทุน
   อัจฉรา โยมสินธุ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HG216.5 อ499ส 
4 กลยุทธขั้นสูง
   ดนัย เทียนพุฒ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD32 ด123ส 
49 สมุนไพรใกล้ตัว สารพัดรักษาโรค
   ณัฏฐา พรอำนาจ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM666.H33 .ณ113 
4th Love แอดมิทหัวใจรักยกกำลังสี่
   เมย์112 / 2551
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ม561อ 
5 โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย : อันดับ 4 โรคหลอดเลือดสมอง
   เอื้อมพร สกุลแก้ว / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL355 ร924 
50 Workshops แบบเซียน Photoshop
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
T385 ห556 
500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1
   ชัชพล เกียรติขจรธาดา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF713 ช356ล 
500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1
   ชัชพล เกียรติขจรธาดา / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF713 ช356 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [341]   [แสดง 20/6812 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.