Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
500 เรื่องน่ารู้ ประชาคมอาเซียน
   สุวิทย์ ตราสุวรรณ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS520.A873 จ719ห 
7 วิธีร้ายทำลายลูก
   นงลักษณ์ จารุวัฒน์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WS350 น148จ 
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = The 7 habits of highly effective people
   โควี่ สตีเฟน อาร์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF637 ค976อ 
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 จ688 
70 เมนูอาหารไทย
   70 เมนูอาหารไทย / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TX724.5.T35 .ร116 
76 จังหวัดในเมืองไทย
   ดารุณีย์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS566.2 ด429จ 
80 พรรษามหาราชันย์
   วงศ์สถิตย์ ฉั่วสกุล (บรรณาธิการ) / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QK364 ป284 
824
   งามพรรณ เวชชาชีวะ / 2550
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ง261ป 
84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ..
   อรนุช ทาบทอง / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QK364 ป818 
9 เรื่องเพื่อความก้าวหน้า
   ว. วชิรเมธี / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4570.S83 ว171ก 
9 เล่ห์ รัก ร้าย
   ณารา / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ณ429ลห 
99 คมธรรมในหลวงเพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีค่าสง่างาม
   อ้อม ประนอม / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 อ451ก 
99 สมุนไพรไทย
   ยุคล จิตสำรวย / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV767 ย411ก 
@Rama : นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ
    / 2559
   วารสาร ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),วารสาร(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
SERIALS 
A brief atlas of the skeleton surface anatomy and selected medical images
   Gerard J. Tortora / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS4 T712b 
A clinical guide to applied dental materials
   Bonsor Stephen J. / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WU190 B721c 
A concise introduction to mixed methods research
   Creswell, John W. / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 C923c 
a day
   วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์...[และคนอื่นๆ] / 2560
   วารสาร ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),วารสาร(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 39 ไอเทม)
SERIALS 
A Fairy Promise กาลครั้งหนึ่ง...คำสัญญา
   Oresia
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว อ983อ 
A psychological view of the legal system
   Foley, Linda Anderson / 1993
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K487.P5 F663p 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [341]   [แสดง 20/6812 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.