Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   วรนุช อุษณกร / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
DS586 ว656น 
ในหลวงของปวงไทย
   โชติ ศรีสุวรรณ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS586 ช822น 
ในหลวงของเรา : บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริธรเทพรัตนสุดา สัมภาษณ์ 15 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท..
   อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 อ477น 
ในหลุมรัก
   วินทร์ เลียววาริณ / 2557
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ว617น 
ในเวลา
   แรคำ ประโดยคำ / 2551
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4209 ร913น 
ใบสั่งยาและการคำนวณเภสัชกรรม
   พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
QV748 พ252บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2546
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209 จ517บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2548
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4202 จ37บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2553
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209 จ517บ 
ไกลบ้าน เล่ม 1-2/ พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..
   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL207 จ657ก 
ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"
   มณฑกา ธีรชัยสกุล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB930 ม119ข 
ไขว่คว้าหาสุขภาพ
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327 ข959 
ไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก
   ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, ประเสริฐ เอื้อวรากุล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC510 ข982 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) องค์ความรู้จากการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา..
   ภาสกร อัครเสวี และคนอื่นๆ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WC200 ภ493ข 
ไข้เลือดออกเด็งกี่: ไวรัสวิทยา พยาธิกำเนิดจากกลไกภูมิคุ้มกันการวินิจฉัยการดูแลรักษาวัคซีนการป้องกันและควบคุม..
   กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์... [และคนอื่นๆ] / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC528 ข951 
ไดอารีบุญ : DIARY BOON
   เจริญในธรรม / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ700 ด993 
ได้เวลา ชำระจิตชำรุด
   ปันยา / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ5375 ป534ด 
ไตพ่าเก่ - ภาษาไทย
   วิไลศักดิ์ กิ่งคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PL4251.T6 .ว37 
ไตรสิกขา สิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องเรียน
   พระปราโมทย์ ปาโมชโช / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4380 พ346ต 
ไทบ้านดูดาว
   นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QB801 น618ท 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [337]   [แสดง 20/6728 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.