ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 128 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ""
ผลการค้นหา เลขเรียก
การอุดฟันกรามน้ำนมแบบอะทรอมาติกโดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่อำเ..
   ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""""" 
"CARD GAME เรื่อง UGLYDOLL"
   ""
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
Vitamin D วิตามินดีๆที่หลายคนมองข้าม
   ศิต เธียรฐิติ / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
กระบวนการพยาบาลชุมชน
   ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจ..
   ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ] / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง
   ขวัญตา บุญวาศ...[และคนอื่นๆ] / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
   ^นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
รัชกาลที่ 9 กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
วอเตอร์เครส ราชินีผัก ต้านอนุมูลอิสระ
   คมส์ ธนนท์ศุข / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
ไม่ "ไม่อ้วน" เอาเท่าไร ปลอดโรค "ไต" แน่นอน
   วรางคณา พิชัยวงศ์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
"รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักเร..
   "ลลิดา สุนทรโภคิน" / 2558
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
100 เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน
   ปานเสก อาทรธุระสุข / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HC441 ป549ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [11] 0 && tmqgotopage<=maxpage) { self.location=url+((tmqgotopage-1)*12); } else { alert('ป้อนเลขหน้าไม่ถูกต้อง'); } }   [แสดง 12/128 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.