ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จารุภา สุพรรณสถิตย์, แสงอรุณ อิสระมาลัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  จารุภา สุพรรณสถิตย์, แสงอรุณ อิสระมาลัย
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล
 ชื่อวารสาร  วารสารสภาการพยาบาล 33,1(ม.ค. - มี.ค. 2561),38-48
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  มะเร็งระยะสุดท้าย--โรงพยาบาล
 หัวเรื่อง  การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสภาการพยาบาล [SERIALS -- ปีที่ 33 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6378

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.