ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชนิตา กิตติวีราพัชร์...[และคนอื่นๆ]

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชนิตา กิตติวีราพัชร์...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิผลของการนวดประคบเต้านมด้วยสมุนไพรตำรับแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรปริมาณการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอด
 ชื่อวารสาร  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 42,2(พค. - สค. 2560),189-194
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  เต้านม--การนวดประคบ
 หัวเรื่อง  สมุนไพร
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารโรงพยาบาลชลบุรี [SERIALS -- ปีที่ 42 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6045

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.