ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย:การศึกษาไปข้างหน้า
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 40,1(มค.-มีค.2560),115-128
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  มะเร็งเต้านม--การคัดกรอง
 หัวเรื่อง  เต้านม
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [SERIALS -- ปีที่ 40 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5686

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.