ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
 ชื่อเรื่อง 
โรต้าไวรัส มหันตภัยใกล้ตัว
 ชื่อวารสาร  ;วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9,2(ก.พ. - พ.ค. 2561),30-32
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  ไวรัสโรต้า
 หัวเรื่อง  โรคอุจจาระร่วง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ [SERIALS -- ปีที่ 9 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6376

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.