ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ดวงแก้ว ปัญญาภู...[และคนอื่นๆ]

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ดวงแก้ว ปัญญาภู...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
กระท่อม : สมุนไพรหรือยาเสพติด
 ชื่อวารสาร  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 14,3(กย. - ธค. 2559),242-256
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  กระท่อม--สมุนไพร
 หัวเรื่อง  กระท่อม--ยาเสพติด
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [SERIALS -- ปีที่ 14 ฉบับที่ 3]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5835

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.