ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
 ชื่อเรื่อง 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอาเซียน
 ชื่อวารสาร  วารสารวิชาการสาธารณสุข 26,1(กค. - สค. 2560),165-174
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  โรคอุบัติใหม่--อาเซียน
 หัวเรื่อง  โรคอุบัติซ้ำ--อาเซียน
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารวิชาการสาธารณสุข [SERIALS -- ปีที่ 26 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6046

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.