ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ปาจรีย์ อารีย์รบ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ปาจรีย์ อารีย์รบ
 ชื่อเรื่อง 
รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคระบาดอย่างมีส่วมร่วมของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ชื่อวารสาร  วารสารควบคุมโรค 43,2(เมย. - มิย. 2560)
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  โรคระบาด--เฝ้าระวัง--ราชบุรี
 หัวเรื่อง  ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน--โรคระบาด
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารควบคุมโรค [SERIALS -- ปีที่ 43 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5899

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.