ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภาสกิจ วัณนาวิบูล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภาสกิจ วัณนาวิบูล
 ชื่อเรื่อง 
เปรียบเทียบอวัยวะปอด มุมมองแพทย์แผนจีน
 ชื่อวารสาร  หมอชาวบ้าน 38,454(กพ.2560),42-46
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  ปอด
 หัวเรื่อง  แพทย์แผนจีน
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ หมอชาวบ้าน [SERIALS -- ปีที่ 38 ฉบับที่ 454]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5563

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.