ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศศิธร กมลวรรณ, รุ่งระวี แก้วดี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ศศิธร กมลวรรณ, รุ่งระวี แก้วดี
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556
 ชื่อวารสาร  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 63,1(ม.ค. - มี.ค. 2561), 47-54
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  การฆ่าตัวตาย--ปัจจัยที่สัมพันธ์
 หัวเรื่อง  การฆ่าตัวตาย--จังหวัดลำปาง
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย [SERIALS -- ปีที่ 63 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6386

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.