ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สันต์ หัตถีรัตน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือกู้ชีพ
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY154 ส574ค 
ฉลาดใช้ยา
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QV55 ส576ฉ 
ตำราการซักประวัติและการตรวจร่างกาย
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB205 ส576ม 
ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB200 ส576 
มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA292 ส576ค 
คนอ้วน/คนผอมเพียงใด ก็ตายเร็ว
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"" 
เต้านมเสริม เพิ่ม "มะเร็งใหม่"
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2560
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"" 
คู่มือหมอชาวบ้าน
   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ , สันต์ หัตถีรัตน์ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WB327 ค695 
วาระสุดท้ายที่งดงาม
   สันต์ หัตถีรัตน์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB310 ส215ว 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.