ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สิริรัตน์ จันทรมะโน, เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สิริรัตน์ จันทรมะโน, เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์
 ชื่อเรื่อง 
ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย
 ชื่อวารสาร  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 15,3 (กย. - ธค. 2560), 286-300
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  0
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  โรคมะเร็ง
 หัวเรื่อง  หมอพื้นบ้าน
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [SERIALS -- ปีที่ 15 ฉบับที่ 3]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6308

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.