ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุทิน พูลสวัสดิ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ANCHOR CU-TEP GRAMMAR
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส779 
CU-TEP GRAMMAR
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
PE1112 ส779 
CU-TEP LISTENING
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
PE1112 ส779 
CU-TEP READING
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส779 
Fast-Track TOEIC reading
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128 ส779fr 
TU-GET grammar : error identification sentence completion ภา..
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1114 ส779T 
TU-GET reading : ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1114 ส779T 
TU-GET vocabulary : ภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1449 ส779t 
ซีดีเรื่อง CU-TEP LISTENING
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2559
   หนังสือ,สื่อวีดิทัศน์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
CD 0189 
ทักษะการฟังโทเฟิล : สำหรับเตรียมสอบ TOEFL CBT = TOEFL listen..
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1128 ส779ท 
เตรียมสอบ CU-TEP Chulalongkorn University Test of English Pr..
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2558
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PE1114 ส779ต 
เตรียมสอบ CU-TEP Chulalongkorn University Test of English Pr..
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2558
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
CD 0198 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.