ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุธีรา กิจนาบูรณ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุธีรา กิจนาบูรณ์
 ชื่อเรื่อง 
ใครเป็นคนจนยกมือขึ้น เป็นคนจนแล้วได้อะไร?? ใน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560"
 ชื่อวารสาร  วารสารกรมบัญชีกลาง 58,2(มีค. - เมย. 2560),33-36
 หัวเรื่อง  คนจน--โครงการลงทะเบียน
 หัวเรื่อง  สวัสดิการรัฐ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารกรมบัญชีกลาง [SERIALS -- ปีที่ 58 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5883

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.