ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อำพันธ์ ธุววิทย์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อำพันธ์ ธุววิทย์
 ชื่อเรื่อง 
นายจ้าง ผู้ประกันตน เตรียมพร้อม !! รับบริการงานประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อวารสาร  วารสารประกันสังคม 23,7(กค. 2560),8-9
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  ผู้ประกันตน--ประกันสังคม
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารประกันสังคม [SERIALS -- ปีที่ 23 ฉบับที่ 7]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5897

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.