ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 49 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความคิดและการคิด
ผลการค้นหา เลขเรียก
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881ย 
กลยุทธ์การสอนคิดบูรณาการ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กล้าฉลาด
   หลิวชิ่งเจา / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F431 ห337ก 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
LB1590 ม111ก 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน = Syste..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
LB1590 ม111ก 
การคิดเชิงกลยุทธ์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ก793ก 
การคิดเชิงประยุกต์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ก793ก 
การคิดเชิงมโนทัศน์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ก793ก 
การคิดเชิงวิเคราะห์
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ก793ก 
การคิดเชิงอนาคต
   เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ก793ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 12/49 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.