ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วยจิตเภท
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิจัยเรื่องผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมต่..
   ลักษณา พงษ์ภุมมา และคระ / 2547
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
จ 006 ล226ผ 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจ..
   ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ] / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
"""" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.