ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Research
ผลการค้นหา เลขเรียก
Doing social research
   Baker Therese L / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
H62 B167D 
Multinational pharmaceutical companies : principles and prac..
   Spilker Bert / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD9665 S756m 
To improve health and health care. Volume XIV: the Robert Wo..
   Stephen L. Isaacs , David C. Colby / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
W 84.AA1 T627 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา
   ศิริพร จิรวัฒน์กุล / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY20.5 ศ463ก 
การสำมะโนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยปี พ.ศ. 2535 = The 1992 pr..
   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ... [และคนอื่นๆ] / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WX27 ว711ก 
แผนกลยุทธ์การวิจัยสุขภาพ = Strategic plan for health research
   ณัฐ ภมรประวัติ, ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์, เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA541 ผ931 
A concise introduction to mixed methods research
   Creswell, John W. / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 C923c 
Community-based participatory research for health : from pro..
   Meredith Minkler and Nina Wallerstein / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W84.3 C734 
Drug information and literature evaluation
   Abate, Marie A / 2013
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV20.5 A119d 
IMPROVING LIFE THROUGH HEALTH PROMOTION : NURSES MAKING A DI..
   WIPADA KUNAVIKTIKUL / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100 W648I 
Introduction to health behavior theory
   Hayden, Joanna / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
A776.9 H414 
Introduction to health research methods : a practical guide
   Jacobsen, Kathryn H. / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W20.5 J17i 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/23 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.