ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น a รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง day นิตยสาร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
a day
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2560
 เลขหมู่  SERIALS
 Frequency  รายเดือน
 ลักษณะทางกายภาพ  ภาพประกอบ 29 ซม.
 ISSN  9771513620009
 ห้องสมุดมี  ULIBM ปีที่ 19 ฉบับที่ 223 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 207 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 208 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 209 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 210 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 211 c.1 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 212 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 213 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 225 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 224 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 219 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 220 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 221 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 214 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 222 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 ;ปีที่ 18 ฉบับที่ 215 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 216 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 217 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 226 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 227 ;ปีที่ 19 ฉบับที่ 228 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 229 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 231 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 232 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 235 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 236 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 237 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 239 ;ปีที่ 20 ฉบับที่ 240 ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 241 ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 242 ;ปีที่ 21 ฉบับที่ 243
 หัวเรื่อง  a day--นิตยสาร
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 243 (2563-11-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 242 (2563-10-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 21 ฉบับที่ 241 (2563-9-0)
สถานที่: หนังสือทั่วไป
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 240 (2563-8-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 239 (2563-7-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 (2563-6-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 237 (2563-5-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 236 (2563-4-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 235 (2563-3-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 (2563-2-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 (2563-1-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 232 (2562-12-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 231 (2562-11-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 (2562-10-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 20 ฉบับที่ 229 (2562-9-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 228 (2562-8-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 227 (2562-7-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 226 (2562-6-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 225 (2562-5-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 224 (2562-4-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 223 (2562-3-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 222 (2562-2-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 221 (2562-1-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 220 (2561-12-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 219 (2561-11-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 (2561-10-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 217 (2561-9-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 19 ฉบับที่ 216 (2561-8-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 215 (2561-7-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 214 (2561-6-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 213 (2561-5-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 212 (2561-4-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 211 c.1 (2561-3-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 210 (2561-2-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 209 (2561-1-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 208 (2560-12-0)
สถานที่: วารสาร
ARRIVED
ปีที่ 18 ฉบับที่ 207 (2560-11-0)
สถานที่: วารสาร
   [แสดง 1/1 รายการ]Bib 6053

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.