Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 30 สิงหาคม 2558  อาทิตย์
2 29 สิงหาคม 2558  เสาร์
3 23 สิงหาคม 2558  อาทิตย์
4 22 สิงหาคม 2558  เสาร์
5 16 สิงหาคม 2558  อาทิตย์
6 15 สิงหาคม 2558  เสาร์
7 9 สิงหาคม 2558  อาทิตย์
8 8 สิงหาคม 2558  เสาร์
9 2 สิงหาคม 2558  อาทิตย์
10 1 สิงหาคม 2558  เสาร์
11 31 กรกฎาคม 2558  เข้าพรรษา
12 30 กรกฎาคม 2558  อาสาฬหบูชา
13 26 กรกฎาคม 2558  อาทิตย์
14 25 กรกฎาคม 2558  เสาร์
15 19 กรกฎาคม 2558  อาทิตย์
16 18 กรกฎาคม 2558  เสาร์
17 12 กรกฎาคม 2558  อาทิตย์
18 11 กรกฎาคม 2558  เสาร์
19 5 กรกฎาคม 2558  อาทิตย์
20 4 กรกฎาคม 2558  เสาร์
21 28 มิถุนายน 2558  อาทิตย์
22 27 มิถุนายน 2558  เสาร์
23 21 มิถุนายน 2558  อาทิตย์
24 20 มิถุนายน 2558  เสาร์
25 14 มิถุนายน 2558  อาทิตย์
26 13 มิถุนายน 2558  เสาร์
27 7 มิถุนายน 2558  อาทิตย์
28 6 มิถุนายน 2558  เสาร์
29 1 มิถุนายน 2558  วิสาขบูชา
30 31 พฤษภาคม 2558  อาทิตย์
31 30 พฤษภาคม 2558  เสาร์
32 24 พฤษภาคม 2558  อาทิตย์
33 23 พฤษภาคม 2558  เสาร์
34 17 พฤษภาคม 2558  อาทิตย์
35 16 พฤษภาคม 2558  เสาร์
36 13 พฤษภาคม 2558  พืชมงคล
37 10 พฤษภาคม 2558  อาทิตย์
38 9 พฤษภาคม 2558  เสาร์
39 5 พฤษภาคม 2558  ฉัตรมงคล
40 4 พฤษภาคม 2558  หยุดราชการ
41 3 พฤษภาคม 2558  อาทิตย์
42 2 พฤษภาคม 2558  เสาร์
43 26 เมษายน 2558  อาทิตย์
44 25 เมษายน 2558  เสาร์
45 19 เมษายน 2558  อาทิตย์
46 18 เมษายน 2558  เสาร์
47 12 เมษายน 2558  อาทิตย์
48 11 เมษายน 2558  เสาร์
49 6 เมษายน 2558  จักรี
50 5 เมษายน 2558  อาทิตย์
51 4 เมษายน 2558  เสาร์
52 1 มกราคม 2557  วันหยุดปีใหม่
53 31 ธันวาคม 2556  วันหยุดปีใหม่
54 30 ธันวาคม 2556  วันหยุดปีใหม่
55 29 ธันวาคม 2556  
56 28 ธันวาคม 2556  
57 22 ธันวาคม 2556  
58 21 ธันวาคม 2556  
59 15 ธันวาคม 2556  
60 14 ธันวาคม 2556  
61 8 ธันวาคม 2556  
62 7 ธันวาคม 2556  
63 6 ธันวาคม 2556  
64 1 ธันวาคม 2556  
65 30 พฤศจิกายน 2556  
66 24 พฤศจิกายน 2556  
67 23 พฤศจิกายน 2556  
68 17 พฤศจิกายน 2556  
69 16 พฤศจิกายน 2556  
70 10 พฤศจิกายน 2556  
71 9 พฤศจิกายน 2556  
72 3 พฤศจิกายน 2556  
73 2 พฤศจิกายน 2556  
74 27 ตุลาคม 2556  
75 26 ตุลาคม 2556  
76 20 ตุลาคม 2556  
77 19 ตุลาคม 2556  
78 13 ตุลาคม 2556  
79 12 ตุลาคม 2556  
80 6 ตุลาคม 2556  
81 5 ตุลาคม 2556  
82 29 กันยายน 2556  
83 28 กันยายน 2556  
84 22 กันยายน 2556  
85 21 กันยายน 2556  
86 15 กันยายน 2556  
87 14 กันยายน 2556  
88 8 กันยายน 2556  
89 7 กันยายน 2556  
90 1 กันยายน 2556  
91 31 สิงหาคม 2556  
92 25 สิงหาคม 2556  
93 24 สิงหาคม 2556  
94 18 สิงหาคม 2556  วันอาทิตย์
95 17 สิงหาคม 2556  วันเสาร์
96 11 สิงหาคม 2556  วันอาทิตย์
97 10 สิงหาคม 2556  วันเสาร์
98 4 สิงหาคม 2556  วันอาทิตย์
99 3 สิงหาคม 2556  วันเสาร์
100 28 กรกฎาคม 2556  วันอาทิตย์
101 27 กรกฎาคม 2556  วันเสาร์
102 23 กรกฎาคม 2556  วันเข้าพรรษา
103 22 กรกฎาคม 2556  วันอาสาฬหบูชา
104 21 กรกฎาคม 2556  วันอาทิตย์
105 20 กรกฎาคม 2556  วันเสาร์
106 14 กรกฎาคม 2556  วันอาทิตย์
107 13 กรกฎาคม 2556  วันเสาร์
108 7 กรกฎาคม 2556  วันอาทิตย์
109 6 กรกฎาคม 2556  วันเสาร์
110 30 มิถุนายน 2556  วันอาทิตย์
111 29 มิถุนายน 2556  วันเสาร์
112 23 มิถุนายน 2556  วันอาทิตย์
113 22 มิถุนายน 2556  วันเสาร์
114 16 มิถุนายน 2556  วันอาทิตย์
115 15 มิถุนายน 2556  วันเสาร์
116 9 มิถุนายน 2556  วันอาทิตย์
117 8 มิถุนายน 2556  วันเสาร์
118 2 มิถุนายน 2556  วันอาทิตย์
119 1 มิถุนายน 2556  วันเสาร์
120 26 พฤษภาคม 2556  วันอาทิตย์
121 25 พฤษภาคม 2556  วันเสาร์
122 24 พฤษภาคม 2556  วันวิสาขบูชา
123 19 พฤษภาคม 2556  วันอาทิตย์
124 18 พฤษภาคม 2556  วันเสาร์
125 13 พฤษภาคม 2556  วันพืชมงคล
126 12 พฤษภาคม 2556  วันอาทิตย์
127 11 พฤษภาคม 2556  วันเสาร์
128 6 พฤษภาคม 2556  ชดเชยวันฉัตรมงคล
129 5 พฤษภาคม 2556  วันอาทิตย์
130 4 พฤษภาคม 2556  วันเสาร์
131 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
132 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
133 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อ
134 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
135 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
136 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
137 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
138 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
139 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.