Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

test

งานวิทยบริการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คำค้น:::: ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน :::
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1
ทีปภา แจ่มกระจ่..
ปฏิบัติการชีวเคมี
สมจิต ดำริห์อนั..
การพยาบาลสูติศาสตร์ สตรีที่มีภาวะแท..
ปิยะพร กองเงิน
หลักสถิติ
กัลยา วานิชย์บั..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ = Trauma nursin..
ไสว นรสาร, พีรญ..
แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ป่..
สถาบันประสาทวิท..
ซีดีเรื่อง การออกเสียงสระและเสียงพย..
The official guide to the GRE gener..
Educational Tes..
Official TOEFL iBT tests. Volume 2
Educational Tes..
แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพ..
จิตลัดดา ดีโรจน..
อภิธานศัพท์การวิจัย
ชูเดช อิสระวิสุ..
จิตสาธารณะ--สร้างได้ง่ายนิดเดียว
กรรยา พรรณา
เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยา..
สิทธิ์ ธีรสรณ์
ตำราการนวดไทยบำบัด 2และการนวดไทยบำบ..
มูลนิธิเพื่อเด็..
รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและ..
วีรศักดิ์ เมือง..
ถามมา ตอบไป ใส่ใจสุขภาพจิต 1
สงกรานต์ ก่อธรร..
การดูแลรักษาภาวะช็อกในห้องฉุกเฉิน =..
ภาควิชาเวชศาสตร..
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2
สุภวรรณ วงศ์ธีร..
ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น = Textbook of ..
รสวันต์ อารีมิต..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล : แนวคิดทฤ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
ตำราหู คอ จมูก : สำหรับเวชปฏิบัติทั..
พิชิต สิทธิไตรย..
ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical bioche..
ชัยสิทธิ์ สิทธิ..
ตำราโรคซึมเศร้า
สุวรรณา อรุณพงศ..
คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื..
ชิษณุ พันธุ์เจร..
กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในย..
บุญใจ ศรีสถิตย์..
การพยาบาลชุมชน
ศิวพร อึ้งวัฒนา..
การพยาบาลผู้ที่ได้รับยาทางจิตเวช
นิตยา ตากวิริยะ..
The Martian
Weir Andy
Handbook on injectable drugs
McEvoy, Gerald K
สถิติสำหรับงานวิจัย
กัลยา วานิชย์บั..
สุขภาพดีได้ทุกวัน ด้วยมหัสจรรย์จาก ..
กอแก้ว
ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา
ธีรกุล อาภรณ์สุ..
การแปลงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางส..
ลุคนา วัฒนะชีวะ..
GRE 2017 STRATEGIES, PRACTICE & REV..
KAPLAN

วัสดุฯแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

 

**Welcome to the Library**

ติดต่อเรา 
ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
77 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
Tel : 035-454050 ต่อ 4101

E-mail : http://library.phcsuphan.ac.th/
 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.