1913 1640 1263 1792 1636 1539 1437 1477 1096 1214 1119 1641 1079 1379 1496 1083 1408 1621 1421 1590 1563 1269 1397 1830 1072 1289 1669 1464 1816 1940 1176 1721 1747 1256 1754 1224 1975 1317 1241 1867 1191 1505 1087 1607 1813 1214 1571 1574 1276 1484 1676 1348 1203 1023 1812 1758 1046 1862 1232 1035 1016 1033 1185 1904 1437 1493 1097 1764 1506 1745 1677 1320 1766 1856 1651 1043 1141 1253 1685 1790 1545 1234 1125 1942 1784 1949 1189 1182 1451 1954 1930 1769 1074 1399 1179 1880 1472 1366 1111 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-term paper ภาคนิพนธ์ (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Storeroom ห้องเก็บของ (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.