Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การอุดฟันกรามน้ำนมแบบอะทรอมาติกโดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี : การประเมินผลระยะ 6 เดือน..
   ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""""" 
"CARD GAME เรื่อง UGLYDOLL"
   ""
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
Vitamin D วิตามินดีๆที่หลายคนมองข้าม
   ศิต เธียรฐิติ / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
กระบวนการพยาบาลชุมชน
   ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง..
   ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ] / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง
   ขวัญตา บุญวาศ...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
   ^นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
รัชกาลที่ 9 กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
วอเตอร์เครส ราชินีผัก ต้านอนุมูลอิสระ
   คมส์ ธนนท์ศุข / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ไม่ "ไม่อ้วน" เอาเท่าไร ปลอดโรค "ไต" แน่นอน
   วรางคณา พิชัยวงศ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
"รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด สุพรรณบุรี"..
   "ลลิดา สุนทรโภคิน" / 2558
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
100 เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน
   ปานเสก อาทรธุระสุข / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HC441 ป549ร 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.S57 จ688 
ANCHOR CU-TEP GRAMMAR
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส779 
Black beauty Stage 4
   Sewell Anna / 1995
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Fic S516b 
CARD GAME เรื่อง EXPLODING KITTENS
   Elan Lee...[et al.]
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0003 
CARD GAME เรื่อง Saboteur
   Frederic Moyersoen
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0001 
CARD GAME เรื่อง SUSHI GO!
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0002 
A Christmas carol Stage 3
   Dickens Charles / 1996
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Fic D548c 
Dracula Stage 2
   Stoker, Bram / 1996
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [375]   [แสดง 20/7485 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.