1331 1461 1221 1823 1209 1269 1002 1771 1416 1244 1434 1457 1320 1683 1327 1960 1769 1993 1333 1283 1378 1457 1606 1749 1140 1708 1187 1368 1080 1465 1086 1067 1845 1845 1875 1721 1681 1634 1406 1309 1375 1120 1182 1071 1541 1671 1961 1482 1797 1983 1456 1925 1882 1424 1941 1834 1751 1879 1444 1195 1485 1612 1603 1250 1422 1071 1936 1014 1554 1104 1171 1810 1894 1854 1638 1323 1914 1569 1029 1917 1051 1329 1985 1804 1781 1032 1848 1874 1530 1079 1775 1291 1338 1205 1678 1820 1111 1717 1492 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การอุดฟันกรามน้ำนมแบบอะทรอมาติกโดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี : การประเมินผลระยะ 6 เดือน..
   ณัฐกาญจน์ ภาคยวงศ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""""" 
"CARD GAME เรื่อง UGLYDOLL"
   ""
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
Vitamin D วิตามินดีๆที่หลายคนมองข้าม
   ศิต เธียรฐิติ / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
กระบวนการพยาบาลชุมชน
   ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"""" 
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง..
   ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์...[และคนอื่นๆ] / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง
   ขวัญตา บุญวาศ...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
   ^นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
รัชกาลที่ 9 กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ^สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
วอเตอร์เครส ราชินีผัก ต้านอนุมูลอิสระ
   คมส์ ธนนท์ศุข / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
ไม่ "ไม่อ้วน" เอาเท่าไร ปลอดโรค "ไต" แน่นอน
   วรางคณา พิชัยวงศ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"""" 
"รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด สุพรรณบุรี"..
   "ลลิดา สุนทรโภคิน" / 2558
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
100 เรื่องควรรู้สู่ประชาคมอาเซียน
   ปานเสก อาทรธุระสุข / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HC441 ป549ร 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32.S57 จ688 
ANCHOR CU-TEP GRAMMAR
   สุทิน พูลสวัสดิ์ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1112 ส779 
Black beauty Stage 4
   Sewell Anna / 1995
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Fic S516b 
CARD GAME เรื่อง EXPLODING KITTENS
   Elan Lee...[et al.]
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0003 
CARD GAME เรื่อง Saboteur
   Frederic Moyersoen
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0001 
CARD GAME เรื่อง SUSHI GO!
   เกมส์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
G 0002 
A Christmas carol Stage 3
   Dickens Charles / 1996
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Fic D548c 
Dracula Stage 2
   Stoker, Bram / 1996
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [376]   [แสดง 20/7514 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.