Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  นนทินี ตั้งเจริญดี
 ชื่อเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในคลีนิกทันตกรรม,การศึกษา 4 ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. 2551-2557
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 40,2(เมย. - มิย. 2560)
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  มะเร็งช่องปาก
 หัวเรื่อง  ทันตกรรม
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [SERIALS -- ปีที่ 40 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ทันตกรรม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนารูปแบบกา..
Bib 5900

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.