Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  ราตรี พระนคร, เจน พระนคร
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาภูมิปัญญาของการนวดรักษาอัมพฤกษ์ - อัมพาต : กรณีศึกษาแม่จันลี เปลี่ยนเอก
 ชื่อวารสาร  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 15,1(มค. - เมย. 2560),30-44
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  อัมพฤกษ์ - อัมพาต
 หัวเรื่อง  การนวด
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [SERIALS -- ปีที่ 15 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การนวด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาภูมิปัญญ..
Bib 6033

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.