Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  กุลนันทน์ พุ่มไม้, ปิยะนารถ จาติเกตุ
 ชื่อเรื่อง 
กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้แบบจำลองการโน้มน้าวใจ
 ชื่อวารสาร  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 38,2 (พค. - สค. 2560), 139-150
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  หมอฟันพื้นบ้าน
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ เชียงใหม่ทันตแพทยสาร [SERIALS -- ปีที่ 38 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: กระบวนการไตร่ตรอ..
Bib 6038

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.