Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  อมร กิมหงวน
 ชื่อเรื่อง 
ผลของความหนักของการปั่นจักรยานที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1,41(ม.ค. - ก.พ. 2561),105-115
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  ภาวะน้ำหนักเกิน
 หัวเรื่อง  ไขมัน
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [SERIALS -- ปีที่ 41 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะน้ำหนักเกิน]
    หัวเรื่อง [ไขมัน]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของความหนักของ..
Bib 6339

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.