ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภักศจีภรณ์ ขันทอง...[และคนอื่นๆ]

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ภักศจีภรณ์ ขันทอง...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี
 ชื่อวารสาร  วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16,1(ม.ค. - เม.ย. 2561),57-73
 พิมพ์ลักษณ์  2561
 หัวเรื่อง  โรคเบาหวาน--ผู้สูงอายุ
 หัวเรื่อง  โรคความดันโลหิตสูง--ผู้สูงอายุ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [SERIALS -- ปีที่ 16 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6377

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.