ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิยดา ล้อมทอง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วิยดา ล้อมทอง
 ชื่อเรื่อง 
ประสิทธิภาพของการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบต่อสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อวารสาร  วิทยาสารทันตสาธารณสุข 21,2(กค. - ธค. 2559),54-61
 พิมพ์ลักษณ์  2559
 หัวเรื่อง  การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
 หัวเรื่อง  สภาวะทันตสุขภาพ
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วิทยาสารทันตสาธารณสุข [SERIALS -- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 5834

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.