ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว...[และคนอื่นๆ]

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ
 ชื่อวารสาร  วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 15,1(มค. - มิย. 2560), 36-53
 พิมพ์ลักษณ์  2560
 หัวเรื่อง  ภาษาอังกฤษ
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัย--ไทย
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา [SERIALS -- ปีที่ 15 ฉบับที่ 1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสารBib 6037

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.