Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ใช้หัวคิด :Use You Head
   โทนี่ บูซาน / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF444 ท836ช 
ใช้หัวลุย : Mind Map
   แวนด้า นอร์ธ และโทนี่ บูซาน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF637 ว833ช 
ใต้ร่มใบภักดิ์
   ชมจันท์ / 2554
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ช163ต 
ใต้เบื้องพระยุคลบาท
   สุเมธ ตันติเวชกุล / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 ส843ต 
ใต้เมฆที่เมฆใต้ / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS712 ท622ต 
ใต้แสงสีมะนาว
   ตรัย ภูมิรัตน / 2554
   เรื่องสั้น ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ต17ต 
ในม่านเมฆ
   ร่มแก้ว / 2554
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ร147น 
ในระลอกกาลและเรื่องสั้นอื่นๆ
   หลิว, เคน / 2562
   เรื่องสั้น ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
รส ห337น 
ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   วรนุช อุษณกร / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
DS586 ว656น 
ในหลวงของปวงไทย
   โชติ ศรีสุวรรณ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS586 ช822น 
ในหลวงของเรา : บทพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริธรเทพรัตนสุดา สัมภาษณ์ 15 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท..
   อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586 อ477น 
ในหลุมรัก
   วินทร์ เลียววาริณ / 2557
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ว617น 
ในเวลา
   แรคำ ประโดยคำ / 2551
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL4209 ร913น 
ใบสั่งยาและการคำนวณเภสัชกรรม
   พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
QV748 พ252บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2546
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209 จ517บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2548
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4202 จ37บ 
ใบไม้ที่หายไป
   จิระนันท์ พิตรปรีชา / 2553
    ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4209 จ517บ 
ไกลบ้าน เล่ม 1-2/ พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว..
   จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
PL207 จ657ก 
ไขความลับ "การบำบัดแบบโฮมีโอพาธี"
   มณฑกา ธีรชัยสกุล / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WB930 ม119ข 
ไขว่คว้าหาสุขภาพ
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327 ข959 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.