ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ มูลคำ
ผลการค้นหา เลขเรียก
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ก..
   สุวิทย์ มูลคำ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881วธ 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1060 ส881ย 
กลยุทธ์การสอนคิดบูรณาการ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
ครบเครื่องเรื่องวิทยากร
   สุวิทย์ มูลคำ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN4129 ส881ค 
เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
   สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB14.7 ส881ร 
กลยุทธ์...การสอนคิดเปรียบเทียบ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
กลยุทธ์การสอนคิดประยุกต์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดวิพากษ์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
กลยุทธ์การสอนคิดสังเคราะห์
   สุวิทย์ มูลคำ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441 ส881ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.