ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 22 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
ผลการค้นหา เลขเรียก
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32 ท622ขว 
ครัวสระปทุม
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
TX725.A1 ท622ค 
จงจรเที่ยว...สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32 ท622จ 
ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง = Always roaming with a hungry heart
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32 ท622ช 
ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง = Destination
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TR647.T43 ท622ถ 
ผีเสื้อ / พระราชนิพนธ์แปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL3275 ท622ผ 
ฝากฝันกลอนกานท์
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS578.32 ท622ฝ 
มนต์รักทะเลใต้ / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DU23.5 ท622ม 
รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาใน สมเด็จพระเ..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB7 ท622ร 
ลาวใกล้บ้าน / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS555.382 ท622ล 
ลุยป่าฝ่าฝน / พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS592.6 ท56 
สวนสมุทร / พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร..
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DC29 ท622ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/22 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.